Металообработване със CNC машини

Технологичен капацитет - стругове и фрези с цифрово програмно управление

  • CNC управляеми машини

  • HAAS SL20THE (1000 mm)

  • HAAS ST10 (1500 mm)

  • HAAS ST20

  • Хоризонтална фрезова машина HAAS VSZ